Copyright

© 2017

Xplanation Language Services

Denna webbplats tillhör Xplanation Language Services nv med huvudkontor på Diestsevest 14, 3000, Leuven, Belgien.

Xplanations webbplats – alla rättigheter förbehålls.

Informationen på dessa webbsidor samt angivna villkor och beskrivningar kan komma att förändras.

Xplanation kan inte garantera att denna information är vare sig korrekt eller fullständig, och frånsäger sig allt ansvar för eventuella brister eller fel i informationen.

Obehörig användning av Xplanations webbplats och system, inklusive men inte begränsat till otillåtet intrång i Xplanations system, missbruk av inloggningsuppgifter och lösenord eller missbruk av information från webbplatsen är absolut förbjudet.

Namn på andra företag och produkter som nämns på Xplanations webbplats kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Xplanation Language Services nv frånsäger sig allt ansvar för information, material, produkter och tjänster som finns/erbjuds på webbplatser som tillhör tredje part och som Xplanations webbplats länkar till.