Fallstudie: Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss är ett av Europas ledande transport- och logistikföretag, med mer än 6 000 anställda på 150 platser i 27 länder. Utöver de huvudsakliga affärsenheterna för land-, flyg- och sjötransporter har företaget också ett antal specialinriktade verksamhetslösningar och dotterbolag.

Xplanation har sedan 2010 bidragit till Gebrüder Weiss framgångar genom att leverera flerspråkig dokumentation på över ett dussin språk.

Xplanation fallstudie: Edwards

Utmaningar:

 • Specifik terminologi inom transport, logistik, IT, juridik och ekonomi.
 • Stort antal språkkombinationer för de 27 länder där Gebrüder Weiss är verksamt.
 • Mycket varierande innehåll ämnat för olika målgrupper, både externa och interna (internet, tryck, publicering, intern kommunikation, PR m.m.), med texter som oftast är skrivna på tyska och kräver olika inriktning på översättningsarbetet, såväl tekniskt som språkmässigt.
 • Projekt med korta deadlines (nytt CRM-system, utbildningar för hela företaget, lansering av nya webbplatser) som hanteras av olika avdelningar.

Xplanations lösning:

 • Säker onlineportal som är tillgänglig dygnet runt, där alla intressenter på Gebrüder Weiss kan beställa översättningar. Alla som är behöriga kan beställa översättningar online oavsett var de befinner sig och utnyttja de fördelaktiga villkor som förhandlats fram på koncernnivå.
 • Ett specialteam med översättare som har expertis inom Gebrüder Weiss verksamhetsområden, med kapacitet att klara stora volymer och snäva deadlines.
 • Validering av specifik terminologi, med automatisk termfiltrering när filerna förbereds så att översättarna får tillgång till rätt termer medan de översätter.

Resultat:

 • Kortare ledtider för allt innehåll i och med att Xplanation hanterar alla typer av projekt för alla språkkombinationer, i stället för att Gebrüder Weiss ska försöka hitta tillfälliga lösningar för varje enskilt projekt.
 • Kostnadsbesparingar tack vare att alla uppdrag går till en enda leverantör och att rutinåtgärder har automatiserats (filöverföring samt analys och uppdatering av översättningsminnen).
 • Förbättrad kvalitet med validerad företagsspecifik terminologi som används konsekvent för allt innehåll och som är tillgänglig för alla intressenter på Gebrüder Weiss via Xplanations Tstream® Term Manager.
 • Kontinuerliga kvalitetsförbättringar tack vare möjligheten att lämna feedback via Tstream® Portal på ett snabbt och effektivt sätt.

– Vi har hittat helt rätt partner i Xplanation, en partner som klarar av alla tänkbara typer av översättningsrelaterade utmaningar. Vi uppskattar verkligen deras flexibilitet och proaktivitet, den goda kommunikationen mellan alla berörda parter, och givetvis också den höga kvaliteten.