Tjänster

Vi erbjuder översättningstjänster för mängder av språkkombinationer, och dessutom en mängd andra relaterade tjänster. En av våra starkaste sidor är vår förmåga att hantera alla filformat och optimera processer.

Vilka fördelar innebär det för dig? Snabbare leveranstider, konsekvent hantering av ditt varumärke och förutsägbara resultat, varenda gång.

Översättning ska vara en tillväxtmotor, inte ett problem.

Translation and Editing Services | Xplanation

Översättning och redigering

Översättning handlar om att återge en källtext på ett annat språk. Redigering innebär att en text granskas för att se till att den är korrekt och att lämplig stil och terminologi har använts. Alla våra professionella översättare översätter enbart till sina egna modersmål. Det garanterar vi.

Transcreation and Copywriting Services | Xplanation

Kreativ översättning och copywriting

Kreativ översättning, ”transkreation”, handlar om att skriva om ett budskap så att det ger en känsla av att faktiskt ha skrivits på målspråket. När material ska anpassas för en ny marknad genom kreativ översättning måste man bland annat ta hänsyn till kulturell relevans, att givna exempel lämpar sig för den aktuella marknaden och att rätt ton och stil används. Ditt budskap ska ha samma effekt, oavsett var mottagaren finns.

Layout and Graphics Translation Services | Xplanation

Layout och grafik

Våra experter sammanför grafisk design, layout och översättning så att flerspråkiga bruksanvisningar och broschyrer kan levereras i tryckfärdigt skick.  Vi hanterar alla tänkbara språk och format och vi står gärna till tjänst med råd om bästa praxis vad gäller framtagning av underlaget.

På bloggen
Subtitling and Voice-over Services | Xplanation

Undertextning och dubbning

Våra tjänster för dubbning, undertextning, voiceover och transkribering på flera språk används för företagsfilmer, webbinarier och e-utbildningar. Video är ett enkelt sätt att utöka företagets marknadstäckning – och det är något vi kan hjälpa dig med.

Multilingual Search Engine Optimization Services | Xplanation

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO)

Flerspråkig sökmotoroptimering (SEO), eller internationell sökmotoroptimering, är nära förknippad med webbplatsöversättningar. Människor i olika länder använder olika termer (sökord) när de söker efter produkter och tjänster på nätet. Det är otroligt viktigt att välja rätt nyckelord och validera att de verkligen dirigerar önskvärd trafik till er webbplats. Våra lokala experter kan hjälpa dig oavsett domän.

Interpreting Services | Xplanation

Tolkning

Våra tolkar kan finnas på plats vid konferenser, affärsmöten och i domstolar, och de kan utföra såväl simultantolkning som konsekutiv tolkning. Valet av tolk görs utifrån aktuellt ämnesområde och typen av evenemang. Berätta vad du behöver, så ordnar vi det.

Technical Writing Services | Xplanation

Teknisk information

Våra tekniska skribenter är specialister på att ta fram dokumentation för tillverkningssektorn. De väljs ut baserat på deras förståelse för produkten och deras förmåga att sammanställa material från företagets olika avdelningar, till exempel konstruktion, juridik och marknadsföring. Den här tjänsten erbjuder vi lokalt, på plats hos kunden. Ofta sker detta tillsammans med att vi erbjuder våra tjänster inom integration av olika innehållsplattformar.

Content Management System Integration Services | Xplanation

Integrering med CMS-system

Det har aldrig varit enklare att ansluta företagets CMS-system, plattform för automatiserad marknadsföring eller upphandlingssystem direkt till vår översättningsplattform. Dina översättningskostnader kommer garanterat att minska tack vare ett otal API-lösningar, bland annat för Sitecore, Drupal, Episerver, Ektron och PTC Windchill.

Din garanti – vårt löfte

  • Professionella översättare
  • Dedikerade team
  • Säker filöverföring
  • EN/ISO-certifiering
  • Onlinebeställning
  • Fullständig transparens